‘Luister naar de grondwaarde’

Gehoord in Stroom te Den Haag op 6 december 2010:

Op een door het Forum voor Stedelijke Vernieuwing georganiseerd Smal Beraad in het Haagse Stroom sprak een klein gezelschap genodigden onder leiding van Felix Rottenberg met de auteurs van de nieuwste CPB-studie Stad en land, Coen Teulings, directeur van het CPB, en Gerard Marlet, directeur van Atlas voor gemeenten. Teulings presenteerde de cijfers die hij ook vorige week tijdens de Vastgoedlezing in Amsterdam had gepresenteerd. De departementen van I&M en BZK waren vertegenwoordigd, alleen het departement van Economische Zaken ontbrak. Iedereen luisterde aandachtig. Er ontspon zich een typisch Haags gesprek over de economie van ons land. Het ging over de mainports, brainports en greenports en de valleys. Over de economie van de krimpgebieden (negatieve grondwaarde). Over de steden (de hoogste grondwaarden). Feiten gingen ten onder in het geweld van de overtuigingen. Over Venlo waren de meesten het snel eens. Ook over de Betuwelijn, zij het dat de vertegenwoordiger van het Ministerie van Infrastructuur ervan overtuigd bleef dat de mega-investering op termijn zou lonen. Luister naar de grondwaarde!, prentte Teulings het gezelschap in. De les voor Amsterdam (de hoogste grondwaarde in Nederland!) was dat het snel met Almere moet afrekenen (lage grondwaarde) en de bedrijven in de Coen- en Vlothaven (hoge grondwaarde) moet uitplaatsen om ter plekke te gaan bouwen. Dat is goed voor de economie van ons land.

De hoogleraar in het gezelschap hamerde op goed onderwijs. De rijksoverheid moet investeren in het onderwijs. “Onderwijs, onderwijs, onderwijs”. Maar hij vergat dat de stijging van de grondwaarden niet zozeer veroorzaakt wordt door de nabijheid van universiteiten, maar door het samenraapsel van culturele voorzieningen, goede winkels, monumenten, parken, openbaar vervoer, restaurants enzovoort. Dat zijn de feiten. Het gaat om het brede palet van stedelijke voorzieningen. Het gaat erom aantrekkelijke steden te ontwikkelen. Onderwijs hoort daar vanzelfsprekend bij. Opnieuw was ik onder de indruk van de wijze waarop intelligente mensen vast blijven houden aan hun overtuigingen, zelfs wanneer die evident worden gelogenstraft door feiten en cijfers, dit keer nota bene afkomstig van de directeur van het Centraal Planbureau.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *