Management en innovatie

Gelezen in NRC Handelsblad van 10 november 2005:

Naast het debat over creativiteit loopt het debat over innovatie. Dat laatste is al wat ouder en richt zich op de zogenaamde kenniseconomie. Het innovatieplatform van dit kabinet en het Ministerie van Economische Zaken zijn er druk mee in de weer. Het eerste debat wordt daarentegen vanuit een toekomstbeeld van een culturele economie gevoerd. Niemand in Den Haag houdt er zich mee bezig. Vaak worden beide debatten angstvallig uit elkaar gehouden en zijn het twee gescheiden werelden, die niets met elkaar te maken willen hebben. Toch zijn de principes van creativiteit en innovatie dezelfde.
Nu verscheen er in dit verband een opzienbarend bericht in het economiekatern van NRC Handelsblad over innovatie, een bericht dat degenen die zich met creativiteit bezig houden gemakkelijk over het hoofd kunnen zien en dat degenen die innovatie hoog op de agende plaatsen vaak liever niet willen zien. De kop luidde: ‘management is cruciaal voor innovatie.’ Wat blijkt? Uit een onderzoek onder 9000 Nederlandse bedrijven (!)  valt af te leiden dat Research and Development voor slechts 25% bepaalt hoe succesvol bedrijven zijn met het vernieuwen van hun producten en diensten. De organisatie en het management daarentegen zijn verantwoordelijk voor 75%!  "De meest innovatieve bedrijven blijken allemaal een platte, weinig hiërarchische structuur te hebben. Binnen de bedrijven wordt veel in teams gewerkt, die regelmatig van samenstelling veranderen. Werknemers zijn breed inzetbaar en over het algemeen hoog opgeleid. Het management staat open voor nieuwe ideeën en is goed op de hoogte van de wetenschappelijke ontwikkelingen op hun terrein. Er is veel contact met kennisinstellingen zoals universiteiten en TNO." Ook blijkt dat de meest vernieuwende bedrijven nooit enige subsidie van de overheid hadden ontvangen. En privatisering werkt remmend op innovatie. Bedrijven in een dergelijke situatie hebben de neiging om zich te concentreren op kostenverlaging.

Je zou deze principes ook op creatieve steden kunnen toepassen. Steden met veel hoogopgeleiden die in voortdurend wisselende omstandigheden elkaar tegenkomen en die breed georiënteerd zijn en waarvan de universiteiten en kennisinstellingen laagdrempelig zijn, zijn het meest creatief. De overheid subsidieert niet, maar zorgt voor een goede openbare ruimte en veel ontmoetingsplekken en staat open voor nieuwe ideeën en is nieuwsgierig naar wetenschappelijke ontwikkelingen op een breed terrein. Zoiets.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *