On-Amsterdams

Gelezen in ‘Metropoolregio Amsterdam in beeld 2007” (2008) van de Dienst Onderzoek en Statistiek:

Eens in de twee jaar brengt O+S een bundel regionale statistieken naar buiten over Amsterdam en omgeving. Het is de moeite waard om ze tot je te nemen. Volledig zijn de cijfers niet. Ze gaan vooral over het pendelverkeer en over de werkgelegenheid. Die laatste laten een indrukwekkend beeld zien. De beroepsbevolking in het Amsterdamse is relatief hoog opgeleid. Terwijl in Nederland 32% van de beroepsbevolking hoger onderwijs heeft afgerond, is dit in de metropoolregio 38% en in Amsterdam zelfs 42%. Vooral de zakelijke dienstverlening groeit hier sterk; ze zorgt nu al voor een vijfde van het aantal banen in de metropoolregio. Het gaat om relatief kleine ondernemingen: gemiddeld 3,4 werkzame personen per vestiging. Binnen de regio is deze zakelijk dienstverlening duidelijk geconcentreerd in Amsterdam, maar ook vind je concentraties in Almere, Amstelveen, Bussum, Haarlem en Hilversum. Het aandeel hele kleine vestigingen, waar maar één persoon werkt, is de afgelopen vijf jaar met 14% gegroeid, meer dan het dubbele van de totale toename van het aantal vestigingen. Dat zijn starters die door het aantrekken van de economie voor zichzelf zijn begonnen. Zakelijke dienstverlening was met 40% de populairste sector om een bedrijf in te starten. Het aandeel middelgrote vestigingen (vooral die met 6 tot 10 werknemers) nam juist af. Voor de metropoolregio als geheel nam het percentage niet-werkende werkzoekenden af van 5 tot 4%.

Ik zei het al, indrukwekkende cijfers. Samen met Utrecht was de metropoolregio Amsterdam de afgelopen jaren de sterkste economische groeier binnen Nederland. De werkgelegenheidsstructuur toont een enorme ondernemingszin en dan vooral in de kennisintensieve sectoren. On-Amsterdams, zou je bijna zeggen, als je ze vergelijkt met tien, twintig jaar geleden. Dit is geen economie die afhankelijk is van overheidsinvesteringen (onderwijs, gezondheidszorg), maar een kerngezonde, internationaal georiënteerde regionale economie. Kredietcrisisbestendig? Dat moeten we afwachten. Het kan hard aankomen. Wel veerkrachtig, schat ik.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *