Planning is everything

Gelezen in ‘Wij zijn ons brein’ (2010) van Dick Swaab:

Gisteren college gegeven op de UvA over ‘good governance’, dat wil zeggen over het sturingsvermogen van stedelijke regio’s. Kaarten van de governancestructuren van metropolen als Londen en Parijs liet ik de studenten zien. Ze oogden op het scherm in de collegezaal als enorme hersenen, met cellen en kwabben, een welhaast glutineuze massa. Ik voelde me even als een arts, die de studenten wijst op bloedpropjes en afwijkingen. Maar vooral wilde ik de studenten laten zien dat al die overheidslagen, stadsdelen, raden, gemeenschappelijke regelingen, ingewikkelde afstemmings-overleggen, de vele buurtcomités, de plannen en visies – met al die ambtenaren – samen tot een ongelooflijke coördinatie in staat zijn, waardoor een grote stad kan evolueren. Eigenlijk is die hele ingewikkelde governancestructuur van grote steden niet anders dan een groot brein – een buitengewoon efficiënte machine met talrijke parallelle schakelingen, iets dat onze grote bewondering zou moeten opwekken. Om aan te geven hoe belangrijk deze complexe governance voor steden is lardeerde ik het college met de gedenkwaardige uitspraak van Sir Winston Churchill: ‘Plans are worthless, planning is everything’.

In ‘Wij zijn ons brein’ vergelijkt neurobioloog Dick Swaab de hersenen van mensen met het ondergrondse complex van kamers vol met apparatuur in het hartje van Londen van waaruit Winston Churchill dag en nacht met zijn oorlogskabinet en een grote staf vanaf 1940 de oorlog tegen Duitsland leidde. “Stafkamers behangen met kaarten, waar alle informatie op verschillende wijze gecodeerd of ongecodeerd via een heel netwerk van lijnen van over de hele wereld binnenkwam. Er wordt gefocust op de belangrijkste informatie van dat moment, die wordt gecontroleerd, op waarde geschat, verwerkt en opgeslagen. Hiermee zijn de verschillende afdelingen goed gecoördineerd bezig. Er wordt op basis van deze geselecteerde informatie een conceptplan opgesteld, uitgewerkt en getoetst, waarbij alle beschikbare informatie wordt meegewogen. Voortdurend wordt er over het conceptplan overleg gevoerd met talrijke specialisten, intern of zo nodig zelfs extern via een directe lijn met Amerika. Na het wegen van alle opinies en informatie leidt dat dan tot de uitvoering van een definitief plan of tot het afzien van iedere actie.” Governance raakt de kern van de planning. Complexiteit van governance is een grote kwaliteit. Swaab: “Iets complexers dan die fantastische machine lijkt er niet te bestaan.” Wie het mes wil zetten in de governancestructuren van stedelijke regio’s door deze te vereenvoudigen of er door ‘dubbelingen’ uit te verwijderen maakt snel een grote vergissing.


Posted

in

,

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *