PlaNYC

Gehoord tijdens een gesprek met Rohid Aggarwalla in New York op 27 maart 2008:

Terwijl heel Nederland in de ban was van een Fitna filmpje, had ik in New York een fascinerend gesprek met Rohid Aggarwalla, directeur Long Term Planning and Sustainability van de City of New York. Aggarwalla is een nog jonge man, met duidelijk Indische trekken, zoon van een diplomaat met een zeer open gezicht en, zacht pratend, een zichtbaar enthousiast verteller over de metropool New York en de mogelijkheden om die waanzinnige stad te plannen. Een hele pragmatische wereldverbeteraar, dat wel, afkomstig van McKinsey. Hij trad aan tegelijk met Bloomberg, de burgemeester, en zal ook het veld ruimen als Bloomberg weer vertrekt. Dat kan al gebeuren over ruim zeshonderd dagen, want zo tellen ze daar. De meeste van mijn collega’s werken in een vergelijkbare tijdelijke situatie, merk ik nu: ze zijn het product van politieke benoemingen, hun levensduur is beperkt. Daarom zijn ze jong, en zeer ambitieus. De rest van het apparaat maakt echter een stoffige en honkvaste indruk.

Aggarwalla heeft zojuist ‘zijn’ product afgescheiden: PlaNYC, a Greener, Greater New York – een ambitieus plan van Michael Bloomberg voor New York in 2030. Hij vraagt me of hij me nog moet bijpraten over het plan zelf. Nee, zeg ik, dat kennen we wel. "Vertel me liever iets over de achtergronden. Wat was, bij het maken ervan, je grootste inzicht?" Waarop hij me vertelt hoe Bloomberg de planners verbood om nieuwe, nog niet beproefde technologie tot uitgangspunt te nemen bij het maken van de toekomstplannen. En ook mocht niet gevlucht worden in grootschalige nieuwe infrastructuur. "Dat kost decennia om te maken, dan zijn we allang in 2030 aanbeland", had Bloomberg gezegd. "Ga uit van wat je al hebt en kijk of je dat kunt verbeteren. Uitgaan van het bestaande dus, en het bestaande groener, socialer en efficiënter maken." Dat was zijn grootste inzicht geweest. Er was nog een tweede inzicht: de bevolking vanaf het allereerste begin betrekken bij het planproces. Honderden workshops hebben de planners geleid, nìet om hun plan uit te leggen, maar om de burgers te doordringen van de allergrootste problemen, hen daarmee scherp te confronteren en hen te vragen werkbare oplossingen te bedenken. Eerst daarna maak je als professionals het plan. Zo’n plan, verzekerde hij, valt alleen dan in vruchtbare aarde.

Ten slotte noemde hij zijn allergrootste inzicht. Planners moeten eerlijk zijn, "be honest!"

Op 15 mei 2008 spreekt Rohid Aggarwalla in Amsterdam over zijn ervaringen met het plannen van New York. Op uitnodiging van de Dienst Ruimtelijke Ordening.


Posted

in

,

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *