Spelenderwijs

Gelezen in ‘Negotiation and Design for the Self-Organizing City’ (2014) van Ekim Tan:

/>Afgelopen vrijdag promoveerde architecte Ekim Tan aan de TU Delft op een onderzoek naar gaming als methode voor stedelijk ontwerp. Promotoren waren Henco Bekkering en Arnold Reijndorp, hoogleraren aan de TUD respectievelijk de Universiteit van Amsterdam. Tan beschrijft in haar proefschrift nauwgezet een aantal door haar uitgevoerde experimenten met ontwerpoefeningen waarbij de deelnemers, waaronder de ontwerper zelf, in een spelsituatie tot ontwerpbesluiten moeten zien te komen. De oefeningen vonden plaats in Instanbul, Almere, Rotterdam en Amsterdam. Telkens moesten collectieven over de invulling van een bepaald gebied beslissen waarbij Tan de spelregels bepaalde. Elke situatie vraagt namelijk om een ander type spel. Later mochten ook de deelnemers de spelregels veranderen. Het waren alle oefeningen op het droge. De realiteit werd nog het dichtst benaderd in het meest recente spel, dat ging over de invulling van de monumentale Van Gendthallen in Amsterdam.

Over de uitkomsten is Tan erg enthousiast. Het is haar overtuiging dat de methode werkt, ook in complexe situaties, en dat deze kan worden opgeschaald naar regionaal, nationaal en zelfs internationaal niveau. Zelf  heb ik twijfels. Ik denk dat het beter is om goed contact met de realiteit te houden en daartoe steeds een zo laag mogelijk schaalniveau te kiezen. De casus Oude Westen in Rotterdam vond ik het meest inspirerend: zeven architectuurstudenten van de Rotterdamse academie hadden bewoners en stakeholders in de buurt nagespeeld; door het spel hadden ze goed met elkaar samengewerkt en vanuit het perspectief van betrokkenen de buurt herontworpen. Zo’n collectieve werkwijze is bij ontwerpers hoogst ongebruikelijk, maar volgens mij veel beter dan de bij architecten gebruikelijke ontwerpcompetities en challenges waarbij uiteindelijk een winnaar wordt gekozen en verliezers, met al hun inzet, het nakijken hebben. Tan is realist en idealist tegelijk: de samenleving is volgens haar te complex geworden voor die ene ontwerper; die kan het gewoon niet meer alleen; hij of zij zal moeten samenwerken, hoe moeilijk dat soms ook is.


Posted

in

,

by

Comments

One response to “Spelenderwijs”

 1. Jaap van Veen Avatar

  Gaarne wijs ik lezers van dit-en trouwens andere-artikelen van Zef Hemel op een Duitse website,http://www.leerstandsmelder.de
  Dit is een open,voor iedereen toegankelijk,informeel register van leegstaande woningen en gebouwen in vele Duitse steden.
  Zo’n register bestaat bij mijn weten niet te NL.
  -je kunt er informatie over een pand vinden zowel als publiceren
  -je kunt vinden wie er in dit pand geïnteresseerd is,er plannen mee,of ideeën over heeft
  -niet iedereen maakt een fotoreportage,gaat naar het Kadaster of kent de finesses van gemeentelijke bestemmingsplannen of voornemens van een projektontwikkelaar
  -zulke informatie-inbreng vanuit verschillende perspectieven nog voor planvorming zal die bevorderen,het speelveld voor alle betrokkenen effenen,en bijvoorbeeld conflicten en rechtszaken verminderen.Bestuurlijke blunders voorkomen.Maatschappelijk draagvlak
  enigszins aftasten.Gemeenteraadsleden en journalisten informeren.
  Enzovoort….
  Jaap van Veen

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *