Amsterdam Lezing #6

Gelezen in de Volkskrant van 27 januari 2014:

Komende week vindt in Den Haag de Nuclear Security Summit 2014 plaats. Het hele randstedelijke complex zal twee dagen stilvallen om ruimte te bieden aan de 58 (57?) regeringsleiders uit de hele wereld met hun uitgebreide gevolg. Want niet alleen de stad Den Haag, als ‘internationale stad van recht en vrede’, zal als gastheer voor de vijfduizend delegatieleden in deze top optreden. Ook luchthaven Schiphol, Noordwijk en Amsterdam zijn nauw betrokken, immers deze logistieke en veiligheidsoperatie kent zijn gelijke niet. Overal verblijven delegaties in zwaar beveiligde hotels, tussen hotels, conferentieoord en luchthaven zal voortdurend worden gependeld.  Hoogtepunt wordt waarschijnlijk het bezoek van de Amerikaanse president aan het Amsterdamse Rijksmuseum. Barack Obama was het die de aanzet gaf tot de nucleaire veiligheidstop. Ziedaar de logica van de Randstad: tussen de steden achter de strandwal langs de Noordzeekust bestaat al een eeuwenoud verband dat opnieuw zijn kracht en betekenis zal bewijzen.

Aan de vooravond van de top zal Ernst Hirst Ballin, hoogleraar Rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam, de zesde Amsterdam Lezing uitspreken over het thema ‘Amsterdam als kennisstad van het recht’. Het moment is goed gekozen. Want wie gedacht had dat alleen Den Haag het predicaat ‘stad van recht en vrede’ verdient heeft het mis. Ook hier toont zich de ruimtelijke samenhang tussen de steden van de Randstad. Zeker, Hugo de Groot was afkomstig uit Den Haag en als denker voor het internationale zeerecht buitengewoon belangrijk. Hirst Ballin echter dicht Amsterdam een even grote historische rol toe als het gaat om internationaal recht en het denken over vreedzaam samenleven van de mensheid. In het voorgesprek dat ik met hem had noemde hij Tobias Asser. Asser was het die in 1911 de Nobelprijs voor de vrede won. Vanaf 1862 was Asser hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (het toenmalige Athenaeum Illustre). De Nobelprijswinnaar speelde een bepalende rol bij het tot stand komen van het Permanente Hof van Arbitrage op de eerste Haagse vredesconferentie in 1899. In 1904 werd hij benoemd tot minister van staat. Hirsch Ballin zal spreken over ‘confrontatie met achterstelling naar inspiratie voor vreedzaam samenleven’, over Tobias Asser en over Amsterdam als kennisstad van het recht. Aanmelden kan op www.uva.nl


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *