Creatieve metropool

Gehoord tijdens RADAR-overleg op 9 juli 2010:

 

Demografische cijfers liegen niet. Zelden zag ik de nieuwe trend zo duidelijk in diagrammen verbeeld. De instroom van afgestudeerden uit andere Nederlandse universiteitssteden naar Amsterdam groeit al tien jaar lang onstuimig. Ook de instroom vanuit het buitenland groeit hard, met name de afgelopen drie jaren. Het zijn vooral inwoners van westerse landen, uit de Europese Unie in de eerste plaats, die Amsterdam verkiezen als vestigingsplaats. Tegelijk zien we dat de uitstroom van Amsterdammers naar de buurgemeenten gestaag daalt. Vooral naar Almere en de Haarlemmermeer is het vertreksaldo bijna helemaal opgedroogd. Amstelveen handhaaft zich nog het beste. Amsterdam wordt mateloos populair, vooral onder de hoogopgeleiden. Aldus Julian Janssen, demograaf bij de DRO.

Terwijl het begrip ‘creatieve stad’ alweer is afgedaan als hype uit een ver verleden, ontpopt Amsterdam zich in hoog tempo tot creatieve metropool. Dat blijkt uit de bevolkingsontwikkeling van de afgelopen tien jaar. Aanpassingen aan de woningvoorraad verlopen doorgaans veel trager dan hier wordt gesuggereerd. Er is iets anders aan de hand. De aantrekkingskracht van Amsterdam wordt steeds groter. Ook de regiogemeenten zouden zich op dit nieuwe patroon moeten instellen. De effecten op de Amsterdamse economie zullen er evenmin om liegen. Bedrijven die kennisintensief zijn zullen steeds meer voor Amsterdam gaan kiezen. Het is hoog tijd dat de woon-, werk- en mobiliteitsagenda van de metropoolregio Amsterdam fundamenteel aan de nieuwe realiteit wordt aangepast. Er is werk aan de winkel.


Posted

in

,

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *