De universiteit zit op rozen

Gehoord op 4 februari 2013 in CREA in Amsterdam:

In de eerste aflevering van de nieuwe serie Amsterdam Lezingen, thema: Amsterdam Kennisstad, sprak Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, voor een uitverkochte zaal. Haar lezing opende ze met een denkbeeldige wandeling door de stad, waarbij ze het publiek op een prettige manier liet kennismaken met de verschillende vormen van hoger onderwijs en wat die voor de stad betekenen. Vervolgens herinnerde ze eraan dat de UvA in de top 200 van beste universiteiten in de wereld staat genoteerd en dat die 200 besten de komende jaren talent zullen aantrekken, terwijl de rest talent zal verliezen. De samenwerking met de VU zag ze mede in dat licht, elke samenwerking moet leiden tot het aantrekken van nieuw talent, ook uit het buitenland. Daarna wees ze op de vele kennisinstellingen rond de UvA en VU die in de stad gevestigd zijn en ging ze in op de vier scenario’s die Shell in de Amsterdam Economic Board voor Amsterdam onlangs had gemaakt: in elk van de scenario’s speelt het hoger onderwijs een cruciale rol. De VU en de UvA, zei ze, zitten dus ‘op rozen’.

In het vragenuur dat volgde wilden de studenten met name weten of Gunning voor de breedte kiest of voor de ‘keien’. Ze zei dat als het om onderzoek gaat haar keuze valt op excellentie, maar dat ze voor onderwijs de breedte niet schuwt. Wel moet het onderwijs op alle niveaus verbeteren; ze beaamde dat de instroom van de UvA tekortschiet in kwaliteit en verklaarde zich daarom voorstander van selectie aan de poort: de UvA, zei ze, had nu eenmaal last van de grote aantrekkingskracht van Amsterdam. Mooi was hoe mensen in de zaal in de loop van de avond elkaar vonden in de gedachte dat de universiteit zich niet moet uitleveren aan het bedrijfsleven, maar de hele samenleving moet bedienen. Gunning zelf gaf trouwens treffende voorbeelden van nuttig onderzoek in Nieuw-West, van uniek archeologisch en kunsthistorisch onderzoek dat de economie overstijgt, en studenten zelf benadrukten de rol van het hoger onderwijs in de emancipatiemachine die de grote stad óók is; het Noorse onderwijsmodel noemden ze als voorbeeld van een model dat uitdrukkelijk de breedte bedient. Iemand in de zaal meende dat de UvA zich meer inspanningen kan getroosten in het middelbaar onderwijs in de hoofdstad, om zo getalenteerde studenten – ook allochtone – aan te trekken. Gevraagd naar het gemeentelijke initiatief om een derde (technische) universiteit naar de stad te halen antwoordde Gunning diplomatiek dat het goed is dat de gemeente in hoger onderwijs investeert. Laatste vraag van Joris: wat zou uw grootste wens zijn voor de universiteit? Gunning: een echt Amsterdams Endownment Fund.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *