Het kan verkeren

Gelezen in NRC Handelsblad van resp. 19 en 25 november 2008:

Op 19 november 2008 publiceerde het stadsbestuur van Rotterdam haar Economische Verkenningen 2008. Terwijl de president van De Nederlandse Bank, de heer Wellink, de verwachting uitsprak dat de Nederlandse economie in 2009 zal krimpen, verklaarde het Rotterdamse bestuur doodleuk dat de Rotterdamse economie volgend jaar zal groeien, met liefst 3,5%. Groeien? "Als gevolg van de crisis zijn rederijen gedwongen om slimmer en efficiënter te opereren. Schepen zullen voortaan daarom eerder kiezen voor Rotterdam als losplaats dan voor concurrenten als Hamburg en Antwerpen." Ook de grote afhankelijkheid van de Rotterdamse economie van overheidsinvesteringen zou ervoor zorgen dat Rotterdam niet door de crisis getroffen werd. De wethouder stelde voorts dat met de verdere ontsluiting van Rotterdam, onder meer via het spoor (Betuwelijn en hogesnelheidslijn) het economisch achterland zal groeien met circa 1,5 miljoen mensen. Daardoor zouden afnemende bestedingen van consumenten "in elk geval gedeeltelijk worden gecompenseerd". NRC Handelsblad kopte: "Groei Rotterdamse economie."

Nog geen week later kopte datzelfde NRC Handelsblad op de voorpagina ""Neergang treft overslag in haven van Rotterdam." Ik citeer: "De Rotterdamse haven, die werk biedt aan 70.000 mensen, wordt hard getroffen door de economische inzinking. In de ECT-terminal in de haven van Rotterdam staan de containers hoog opgestapeld. Traditioneel geldt dat hoe meer containers in de haven blijven staan, hoe minder handel er is. Ook de haventerminals met nieuwe auto’s zijn overvol." Was deze ontwikkeling bij het gemeentebestuur een week eerder niet bekend? Nogmaals NRC Handelsblad van 25 november: "In oktober liet president-directeur Hans Smits van Havenbedrijf Rotterdam nog weten dat de haven ‘op een hoog niveau’ blijft presteren. De eerste indicaties voor een kentering dienden zich toen al aan." Kennelijk is het bestuur van de Maasstad ook eind november nog afgegaan op de blauwe ogen van haar havendirecteur.


Posted

in

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *