Superstar Cities

Gelezen in ‘Who’s your City?’ van Richard Florida (2008):

Vreemd inderdaad hoe een paar grote steden in Noord-Amerika de laatste jaren omhoog zijn geschoten, niet zozeer in inwonertal, maar in huur- en koopprijzen. Vaak zijn deze steden niet eens heel erg groot, wat een van de redenen van de exorbitante waardestijging is: er is domweg schaarste, terwijl de vraag naar woonruimte bijzonder groot is. In de USA wordt het lijstje aangevoerd door San Francisco. Daarna volgen Oakland, Seattle, San Diego, Los Angeles, Portland, Boston enzovoort. Allemaal zeer geliefde steden. Richard Florida, de regionaal econoom van Carnegie Mellon University, duidt in zijn nieuwste boek deze steden aan als ‘Superstart Cities’. Hun populariteit zegt iets over hun economische betekenis. Hun waardestijging wordt niet door lokale of regionale krachten veroorzaakt; volgens Florida is hier een globale markt aan het werk. Dat houdt in: vergeleken met Tokio en Moskou zijn de huizenprijzen in LA nog bescheiden. Volgens een dergelijke redenering schieten in deze steden de huizenprijzen omhoog, net als de salarissen van topfunctionarissen in het internationale bedrijfsleven. Ziedaar een nieuw effect van de globalisering. "In the past buyers competed for real estate with others in a relatively local market; now demand extends literally across the world." Is hier sprake van structurele gekte? Florida denkt van wel. De huizenmarkt reageert traag op economische veranderingen; uiteindelijk zullen de prijzen verder stijgen. Dus deze trend zet door: "Cities – especially well-established superstars like New York, or San Francisco, or London – have advantages in production and consumption other cities can’t replicate. Moreover, newcomers to these places are likely to increase those advantages, not to reduce them." Dit gegeven, plus het feit dat economische sectoren steeds meer de neiging hebben om te clusteren, zorgt ervoor dat mensen met kennis, kunde en talent steeds meer uitsorteren naar stad.

Als het om Nederland gaat, hoort Amsterdam bij het lijstje Superstar Cities, aldus Florida. Maar verder? Misschien Brussel, heel misschien Keulen. Londen, Parijs en Berlijn horen er wel bij. Alleen, in Amsterdam is de voorraad koopwoningen wel bijzonder klein – het merendeel is sociale huur -, waardoor de vastgoedwaardestijging hier niet helemaal betrouwbaar is. Toch voelt iedereen wel aan dat de waardestijging van de laatste jaren moeilijk anders te verklaren is dan uit dit gegeven: Amsterdam hoort in de rijtje Superstar Cities thuis.


Posted

in

,

by

Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *