Terug naar de natuur

Gehoord in Delfzijl op 19 november 2010:

Delfzijl krimpt. Het gemeentebestuur heeft de afgelopen tien jaar geen ontwikkelaar meer gezien. De krimpklus moet daarom door de plaatselijke woningbouwvereniging worden geklaard. Ongeveer vijftig procent van het lokale huizenbestand is corporatiebezit; veel van haar eigendom heeft de woningbouwvereniging de afgelopen jaren van de hand gedaan. Dat was rijksbeleid. Had ze dat maar niet gedaan. Al die woningbezitters zijn nu het grote probleem. Immers, wie een woning in Delfzijl bezit ziet de waarde ervan dalen, hij kan niet meer verhuizen, hij zit gevangen in zijn eigen huis en zeker als het pensioentje in de woning zit, verdampt het eigen vermogen. Het enige wat erop zit is het terugkopen van deze woningen tegen een redelijke prijs door de gemeente dan wel de woningbouwvereniging, om ze vervolgens te slopen. Daarvoor ontbreekt echter het geld. Ziedaar het grote dilemma.

De planologen van Delfzijl willen met hun sloopprogramma’s terug naar een compactere kern en de buitenschil slopen. Elders moeten daartoe woningen worden teruggebouwd. De uitleg van Delfzijl is typisch die van een naoorlogse industriestad: open, ruim opgezet, veel wegen en met groen dooraderd. Met de sloopprogramma’s worden hier gaten in geslagen. Een compactere opzet lijkt aantrekkelijk, maar die is erg kostbaar. Immers, er moet worden gesloopt, elders worden teruggebouwd, mensen moeten verhuizen, woningen moeten worden aangekocht. Daar komt bij dat niemand kan zeggen wanneer er een einde komt aan de krimp. Misschien blijft er op termijn van Delfzijl maar weinig meer over. Er bestaat een alternatief. Dat is veel goedkoper. Het respecteert de modernistische, ruime opzet en is bestand tegen de ergste krimp. Het gaat als volgt: gewoon gaten laten vallen en op de vrijkomende plekken ecologisch tuineren. Historische panden worden opgeknapt en krijgen een nieuwe bestemming. Op termijn ontstaan overal plukjes bebouwing, met veel tuinen en wilde natuur rondom. Langzaam neemt de natuur in dit model weer bezit van Delfzijl. Er vormt zich een soort van Haverleij, maar nu langs het Damsterdiep. Heerlijk om in te wonen. Autarkisch, duurzaam. Dichtbij de natuur. Krimp als een ecologische opgave.


Posted

in

,

by

Comments

One response to “Terug naar de natuur”

  1. klaas a. mulder Avatar

    Zie vandaag ook weblog delfzijl e.o (http://www.vkblog.nl/bericht/360172/De_liefde_moet_terug_in_Delfzijl) over krimp in Delfzijl.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *