De harde lessen van Parijs

Gehoord in Moskou op 27 mei 2012:

Bij terugkomst uit Moskou wachtte mij een grote verrassing. De Nederlandse regering (of was het de Kunduz-club?) overweegt in het Lenteakkoord de reiskostenaftrek af te schaffen. Eindelijk komt er een eind aan het benzineverslindend belastingvoordeel voor autoforensen die Nederland de bedenkelijke status van Europees kampioen autorijden hebben bezorgd. De parallel met het gesprek in Moskou was opmerkelijk. De Russische hoofdstad overweegt om aan de zuidwestkant een nieuwe stad te bouwen. Het Rotterdamse stedenbouwkundige bureau OMA stelde zelfs voor er dan maar vier bouwen. Dat is vragen om moeilijkheden. Grumbach uit Parijs vertelde in de tweede ronde gelukkig van het échec van de Parijse villes nouvelles. Waarop OMA volhield dat nieuwe steden een succes kunnen zijn. Almere voerde zij op als bewijs. Voor de Russen was dit vorige week aanleiding om Vincent Fouchier, adjunct-directeur van het Instituut voor Planning van Ile-de-France, te vragen een korte presentatie over de Parijse nieuwe steden te geven. Tien minuten waren voor hem voldoende om het probleem van de villes nouvelles in volle omvang te duiden.

Een evaluatie uit 2000, vertelde Fouchier, had aan het licht gebracht dat de van staatswege opgelegde groeikernenpolitiek voor Parijs gewoon niet had gewerkt. Deze was dan ook eind jaren negentig stopgezet. Een enkele groeikern functioneerde, maar de meeste waren achteraf een grote vergissing gebleken. Dikwijls hing dat samen met de ongelukkig gekozen situering. In het algemeen hadden de groeikernen te lijden gehad onder veel te optimistische bevolkingsprognoses voor Parijs als totaal. De vijf nieuwe steden tellen in totaal slechts 900.000 inwoners, dat is veel minder dan indertijd begroot. Alle plannen bleken niet flexibel, dus moesten ze helemaal worden herzien. Veel omvangrijker dan gedacht was daarentegen de groei van het autoverkeer. Naar alle steden was RER aangelegd, maar de forens koos massaal voor de auto. “So the car is the winner, even though we built public transport.” En ook die andere harde les hebben de Fransen geleerd: “If we build high ànd low density, the low density wins.” In het nieuwe masterplan voor Groot Parijs is er geen rol meer weggelegd voor de groeikernen van destijds. Beleefd als hij was, drukte Fouchier zich op het eind neutraal uit: “Every new town has to reconsider its own development.”


Posted

in

,

by

Comments

One response to “De harde lessen van Parijs”

  1. Koos van Zanen Avatar
    Koos van Zanen

    OMA is nu eenmaal van de oude stempel.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *