March of Folly

Gehoord in Den Bosch op 10 november 2016:

Afbeeldingsresultaat voor verstedelijking nederland

De uitnodiging kwam van VVAO Tilburg-Den Bosch, de Vereniging van vrouwen met hogere opleiding in Brabant. Ik zou spreken over ‘De toekomst van de stad’, mijn nieuwste boek. De reis ging van Amsterdam naar Den Bosch. De trein naar het zuiden zat die avond afgeladen vol. Maar de snelweg bood geen alternatief, want ook daar zat alle verkeer muurvast. Het weer was guur, nou ja het regende. Niet veel aan de hand dus, zou je zeggen. Maar met 900 kilometer file (dat is een file over een lengte van Amsterdam naar Zürich) bevond ik mij in de drukste avondspits van het jaar. Vanaf het Bossche station kreeg ik een lift met de auto naar kasteel Maurick in Vught. Ook aan de achterkant van het station stonden al lange files. Welkom in de Nederlandse polder. Geen betere aanleiding om die avond mijn betoog af te steken over de noodzaak van een metropool. Ik toonde de verstedelijkingskaart van Nederland waarop het leek alsof een fragmentatiebom in de twintigste eeuw een denkbeeldige metropool uiteen had doen spatten. Overal lagen brokjes stad verspreid over het land. Direct stuitte ik op verzet. Dat we een ernstige fout maken door wonen en werken ruimtelijk te spreiden, provincie bij provincie, alles in een extreem lage dichtheid, en daar maar aan vast te houden, wilde er bij de hoogopgeleide dames niet in. Dat inzicht groeide pas later die avond.

De dagen erna las ik de kranten. Opnieuw pleitten lezers voor nog meer asfalt, nog snellere treinen, zelfs weer voor de invoering van rekeningrijden. In De Volkskrant stelde een lezer voor om het spreidingsbeleid van de rijksoverheid te hervatten. Volgens deze meneer waren de grote steden de oorzaak van alle ellende: ‘Grote steden, grote files’ stond er boven zijn ingezonden brief. Nee meneer, het is andersom. Juist door het ontbréken van grote steden kampen wij met het ernstigste verkeersinfarct op aarde. En het wordt de komende jaren nog veel erger. Want de regering wil onze treinen door het land laten rijden alsof ze metro zijn en spendeert daartoe miljarden aan nieuwe wissels en perronverleningen; ze koerst bovenal op verdere wegverbredingen die het fileleed op termijn alleen nog maar zullen verergeren. Net als u begrijpt Den Haag niet dat Nederland behoefte heeft aan één grote stad. In plaats daarvan stimuleert ze verdere ruimtelijke spreiding, ook richting Brabant, en zet ze volop in op mega-infrastructuur. Het geheel duidt ze aan als Deltametropool. Wat een misvatting. Barbara Tuchman noemde zo’n collectieve actie richting afgrond een ‘March of Folly’. De wereld heeft er volgens haar verscheidene gekend. Zo’n mars kan alleen worden gestopt door oorlog of, in dit geval, door bevolkingskrimp.

Comments

2 responses to “March of Folly”

  1. Twan Verhoeven Avatar
    Twan Verhoeven

    Pak weg 95% van de toekomstige ruimtelijke activiteiten zijn al gelocaliseerd. Daardoor zal de toekomstige verkeersdruk bij ruimtelijke herverkaveling niet verminderen. Agv toenemende meerzijdige orientatie van huishoudens zal de verkeersdruk alleen maar toenemen. Vooral daarom is hoogstedelijke ontwikkeling vanuit verkeersplanologische optiek noodzakelijk. Tezamen met een krachtige versterking van de stedelijke bereikbaarheid (te voet, fiets, ov, deelsystemen).

  2. Paul Rijnaarts Avatar

    Eens, maar de weg terug zal tot stand komen doordat we het in de wereldorde gaan afleggen tegen de echt grote hubs als daar zijn aan de oost en westkust van de VS, de kuststeden van Azië Australië en Zuid-Amerika en Canada. Rusland, Afrika en Midden Amerika blijven daarbij achter. Laten we in Europa maar eens kijken naar de enorme vlucht die Istanbul neemt in progressie op het wereldtoneel, veel meer dan bijv. Ankara en Teheran. Kwestie van massa en het goed organiseren daarvan. In dat opzicht lopen Hong Kong, Mumbai en Shanghai ver voor op bijv. Beijing. In dat opzicht zal Abu Dhabi het altijd afleggen tegenover Singapore – die organiseren beter en maatschappelijk over een breed vlak. Daar kunnen we nog van leren.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *